Regler

Der er skarpe regler vedrørende flyvning med droner i Danmark. Der skal fx være 150 meter til nærmeste bebyggelse og mindst 5 km til offentlig flyveplads/station. Der er dog mulighed for at få dispensation hos trafikstyrelsen, hvis du mener, at din drone ikke krænker privatlivets fred eller er til fare for lufttrafikken/andre mennesker.

Vi guider dig gennem reglerne.

Statens Luftfartsvæsen har i BL- 9-4 (Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg) bekendtgjort 7 generelle regler med flyvning af droner under 25 kg (enkelte tilfælde 7 kg). DJI Phantom, AR Drone 2.0 & lignende droner hører i under denne bekendtgørelse.

De 7 generelle regler for flyvning med drone

  •  Flyvningen må ikke udsætte andres liv eller ejendom for fare. Ligeledes må områderne (fx naturreservater) ikke påvirkes.
  • Flyvning indenfor en radius af 5 km til en offentlig flyveplads er forbudt.
  • Flyvningen indenfor en radius af 8 km til militærflyvestation er forbudt.
  • Afstanden til bymæssig bebyggelse eller større offentlig vej, skal være mindst 150 meter. Her gælder ubeboede boliger dog ikke (fx en ubeboet gård / grusvej).
  • Max flyvehøjde er 100 meter over terræn, af hensyn til flytrafikken.
  • Flyvning over tæt bebyggede områder herunder campingpladser, sommerhusområder, eller andre områder i fri luft er ikke lovligt. Herunder gælder også større menneskemængder samlet i det fri.
  • Følsomme naturområder i BL7-16 (bekendtgørelse) må ikke overflyves.

Dispensation hos Trafikstyrelsen

Trafikstyrelse er jvf. dette link klar over, at reglerne ikke dækker alle behov og der derfor kan være såkaldte lovlige brud på reglerne.

Hvis du mener at følgende 3 ting ikke bliver overtrådt, kan du overveje at sende en ansøgning om dispensation til Trafikstyrelsen.

De 3 regler der skal overholdes er:

  • Dronen må ikke være til fare for mennesker / materialle ting.
  • Dronen må ikke krænke privatlivets fred.
  • Dronen må ikke forvolde naturen skade fx ved flyvning over reservater eller områder med mange dyr.

Hvis du mener at 3 ovenstående regler bliver overholdt, men at der i følge bekendtgørelsen (link øverst i artiklen) ikke er grundlag for flyvning med droner, kan du få Trafikstyrelsen til at tage din sag op. Det kræver at du hiver et lille pengebeløb op af lommen og tilbuddet gælder kun virksomheder og organisationer ikke private. Dog har private ret og lov til at indsende en klage til Trafiksstyrelsen, jfv. Bl -4 (Bestemmelser for ubemandede fartøjer, der ikke vejer over 25 kg).

Vi har skrevet en guide til hvordan du indsende en ansøgning til Trafikstyrelse om dispensation, samt hvad ansøgningen skal indeholde.

Læs om ansøgning om dispensation til trafikstyrelsen klik her.

Infografik regler for flyvning med droner

Vil du vide mere om hvad du må og ikke må med din drone? Læs mere her.