Dronenetværksmøde i Holbæk 23-04-2024

Her er slide og links fra mødet

20 deltagere

Et rigtigt godt møde med masser af faglig vigtig viden i forhold til nye regler og databehandling, samt masser af ideer og gode historier.

Termisk foto af vandløb og udløb
Bjørneklo
Jordreguleringer
Solceller tilsyn
Erosion efter stormflod
Dige projekter
DroneLink – oprette ruter og brug til ortofoto
OpenDroneMap – opensource efterbehandling af dronebilleder – husk at billeder både kan komme fra drone og f.eks. mobiltelefon
Anbefalinger til nyindkøb af drone:
DJI Mini 4 Pro
DJI Mavic 3 Classic – mere vindbestandig

Forsikring:
HUSK at have forsikring! – selvom feks kommuner er selvforsikrede
Forsikring feks hos Dansk Modelflyveklub

Hjemmeside:
– vil GeoØst betaler fremover?
Det koster ca. 900,- kr. årligt – Henrik snakker med Anne om muligheden.
Vi vil gerne udbygge vores hjemmeside – så send gerne indhold til Tom der lægger det på siden.
Vi holder siden åben for alle, så vær obs. på at sløre personer eller tekst i videoer eller billeder

Årlig møde og imellem dette møde.
Vi snakkede om at holde et årligt møde, som det i dag
Og supplere det med emne-specifikke workshops ind i mellem, hvor færre mødes

Næste møde holdes 13/5-25 i Holbæk
Uffe vil der fortælle om ortofotos
Reminder vil sendes ud i januar om ”hvad har vi lavet i X-kommune” siden sidst – vise links m.v.
Meld ind med emner – f.eks. Bjørneklo, solceller m.v.

Link til artikel om inspektion af højspændingsledinger:

Generelt
* Ønske om samarbejde om registrering af bjørneklo fra Ringsted Kommune; er der nogen der har erfaringer med det?

* Er der basis for et netværk (temamøde) om dette emne?

* Ballerup Kommune (Danni): Erfaringer med bjørneklo fra tidligere arbejdsplads. Tilsyn med bjørneklo på
private arealer. Semiautomatisk detektering!

*Geoforums droneudvalg: kig på Geoforums hjemmeside (møde d. 28/8)

*  Årligt møde, men mulighed for temamøder eventuelt med ekstern underviser. Virksomhedsbesøg?

* Vis noget vi har lavet på det årlige erfamøde. Alle viser og/eller fortæller om noget

Overblik over de nye droneregler

– Video fra droneregler.dk (nye droneregler 2024)
Her kan reglerne læses.

Her forklare Droner.dk de nye regler 
– Legacy-droner:
* Undtagelser for legacy droner ophører fra 1/1 2024 

Legacy-drone: Opgrader drone, bestil label, sæt det på, dokumenter med foto, * send ind til firmware-
virksomhed. Så er den juridisk opdateret til C-systemet!
Ikke alle legacy-drone kan software-opgraderes.

Der skal laves (remote-ID) som skal sættes ovenpå dronen (indtast operatørnummer + kode), så er den
lovliggjort: Link vedr Remote-ID – https://droner.dk/newsroom/remote-id-til-droner

Noget mangler efter C-godkenddelsen:
Geofence-funktion kan stadig mangle; er det et problem juridisk?

Den indbyggede geofence-funktion stemmer ikke nødvendigvis overens med virkeligheden (f.eks.
midlertidige flyveforbudszoner)

Drone-logbog
– Førsel af logbog er påkrævet fra 1/4 2024, hvis man flyver som virksomhed.

AIRDATA er måske det bedste program til vores LOG-BOG
Se hvordan Airdata kan bruges til at downloade vores drones flylogs.
Samtidig kan ses en masse detaljer og kontrollere batterier og dronesundhed.
Her er et link til YouTube:
Herfra kan gemme relevante oplysninger som en slags LOG-BOG.

Alle data kan trækkes direkte ud af vores controller: Der er flere programmer som derefter kan åbne og vise disse filer. Se her en af mulighederne

Anbefaling af droner, udstyr og software
DJI mini drone: Under 500 g = problemfri i forhold til reglerne. Billig. God nok til rigtig mange opgaver –
kamera måske ikke godt nok
DJI Mavic 3 Classic: C1 mærket. God i vind og til bygninger. Bedre kamera
Autel Nano Plus (også kinesisk): 249 g, 4k kamera, raw+jpeg, obstacle avoidance. Minder meget om DJI.
Fint kamera. På Autel kan man flyve offline – betyder måske noget i forhold til GDPR.

– Termisk kamera kan bruges til mange ting – ejendomme, udløb mm
– Brug eventuelt samme controller til flere droner (DJI). Man vælger blot drone ved opstart
– Open Drone Map: Open Source til billede processering. Kan danne ortofotos, 3D-modeller, DHM/DTM mm
I en del forskellige formater. Man kan georeferere GCP'er i en nem brugerflade. Man kan lave
mængdeberegninger med indbyggede værktøjer, NDVI mm. Man kan via sin konto connecte til Lightning
Network, hvis man mangler processeringskraft. Godt forum. Installer-filen koster cirka 500 kr, men man kan
hente det gratis via GitHub. Kan installeres lokalt, men server installering giver mulighed for deling
DroneLink – oprette ruter og brug til ortofoto
OpenDroneMap – opensource efterbehandling af dronebilleder – husk at billeder både kan komme fra
drone og feks mobiltelefon

– Lumalabs: F.eks. til generering af 3D-modeller ud fra f.eks. video (vandkande-eksempel). AI-genereret.
Gratis! – se luma.ai
– Geosetter(.de): Til at plotte placering og orientering af billeder mm ind på et kort
DJI Mini 4 Pro
DJI Mavic 3 Classic – mere vindbestandig

Forsikring:
– Hvis man som kommune er selvforsikret, behøver man måske ikke en forsikring, men de fleste har en
forsikring! Typisk pr drone
– Dansk modelflyvning: Billige forsikringer?
Indstilling af kamera. Se her er en god forklaring.

Brug af vores hjemmeside “droneinfo.dk”
*Byd ind med erfaringer, links mm til hjemmesiden.
* Husk kontaktoplysninger. Send til Tom!
* Vil GeoØst i fremtiden betale for hosting af hjemmesiden? – Henrik forespørger hos Anne (ca 900,-
kr./årligt)
– Danni skriver indlæg om detektering af bjørneklo til hjemmesiden
– Liste over anbefalede systemer til flyvning, bearbejdning af data mm
Diverse noter:
– Hvis vi skal have en drone mere, så køb evt. controller med indbygget skærm, så har vi en af hver, der nok
kan bruges til begge DJI droner!
– Freehand raster georeferencer QGIS-plugin til at tilpasse ortofoto manuelt!
– Hvordan undgår man DJI-produkter?
– Skal jeg tage A2-certifikat? Hvad vinder jeg ved det?
– C1: DJI Mavic 3 Classic / DJI Air 3 (Fredensborg Kommune)
– Skal jeg registreres som dronepilot internt/eksternt (Trafikstyrelsen)? Hvordan? Spørg Klaus
– Opsig forsikring på phantom-drone; Klaus sender kontaktoplysninger til forsikringen
– Kan jeg vise noget næste gang? Ortofotos med mini DJI? Lav oplæg + noget til hjemmesiden
– Tech drone media (YouTube)
Vi snakkede om at holde et årligt møde, som det i dag
Og supplere det med emne-specifikke workshops ind i mellem, hvor færre mødes

Næste møde holdes 13/5-25 i Holbæk
Uffe fortæller om ortofotos
Reminder i januar om ”hvad har vi lavet i X-kommune” siden sidst – vise links mv
Meld ind med emner – feks Bjørneklo, solceller mv

Vi vil gerne udbygge vores hjemmeside – så send gerne indhold til Tom der lægger det på siden.
Vi holder siden åben for alle, så vær obs. på at sløre personer eller tekst i videoer eller billeder

Scroll to Top